English Break

Anna

Nauczycielka z ponad 20-letnim doświadczeniem, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stale doskonali się poprzez szkolenia i warsztaty, a jako egzaminator maturalny przygotowuje uczniów do egzaminów. Skupia się na komunikacji, nauce na błędach i przezwyciężaniu blokady językowej, tworząc przyjazne środowisko do nauki.

Single Row Animation with Looping Text
Poznaj

mnie lepiej

Doświadczenie

Jestem Anna. Jako nauczyciel pracuję ponad 20 lat. Ukończyłam Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych oraz Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Moja praca to moja pasja, a swoje zajęcia opieram na ciągłym rozwoju, zarówno osobistym, jak i zawodowym.

Rozwój

Doskonalę swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, kursach i warsztatach, dzięki którym poszerzam swoją wiedzę o nowe techniki i strategie nauczania języka angielskiego. Dzięki pełnionej funkcji egzaminatora maturalnego mogę zadbać o rzetelne przygotowanie młodzieży do egzaminów maturalnych i certyfikatów językowych.

Nowoczesne metody

Na swoich zajęciach dążę do maksymalizacji komunikacji w języku obcym. Uświadamiam uczniów, jak istotnym jest proces nauki na błędach, co pomaga przezwyciężyć blokadę językową. Moim celem jest, aby uczniowie swobodnie posługiwali się językiem angielskim w codziennych sytuacjach, na wakacjach czy podczas formalnych spotkań w firmie.

Dołącz do mnie

Jeśli chcesz przezwyciężyć barierę językową i posługiwać się językiem angielskim z pewnością siebie, zapraszam Cię do English Break. Razem będziemy pracować nad Twoimi umiejętnościami językowymi, tworząc przyjazne i wspierające środowisko do nauki.

Chcesz umówić się na

Wypełnij formularz i dołącz do English Break!